Створення та впровадження системи містобудівного кадастру Житомирської області

В місті Житомир відбулася, регіональна нарада-презентація на тему: «Створення та впровадження системи містобудівного кадастру Житомирської області».

Добовідачами від нашої компанії були: Липський Валентин, Сергій Мальцев та Віктор Родіна, які презентували можливості програмного забезпечення фірми, та продемонстрували це на практиці.

Хочемо подякувати за організацію заходу та запрошення. Такі зустрічі необхідні, щоб краще розуміти в якому напрямку рухатися далі.

Відповідно до програми робіт по створенню системи містобудівного кадастру Житомирської області у 2017-2018 роках Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя разом з компанією ЕСОММ Со розпочали роботи по створенню геоінформаційної системи підтримки містобудівного кадастру області та геопорталу містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр (МБК) є частиною територіальної ГІС – на регіональному рівні (область, район) – це регіональна ГІС (РГІС), на місцевому рівні (населений пункт) – це муніципальна ГІС (МГІС).

Цілі та завдання МБК визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постановою Кабінету Міністрів України України від 25 травня 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр». МБК є, насамперед системою для збору, реєстрації і зберігання інформації містобудівного характеру. МК в цьому відношенні аналогічний іншим кадастрам (Державний земельний, водний, лісовий тощо), але відрізняється комплексністю інформації. Взаємодія між МК та ДЗК визначена Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами».

В разі створення кадастру на рівні області та районів він має включати, насамперед дані щодо розробки і моніторингу схеми планування території області, а також схем планування територій окремих районів.

На місцевому рівні МБК містить дані щодо розробки і моніторингу генеральних планів населених пунктів, планів зонування і детальних планів території.

Взаємодія між компонентами МК здійснюється за принципом «хмарної технології», що значно скорочує технологічні ланцюжки та зменшує обсяги зберігання інформації у базі геоданих.

Інформаційна структура МБК регулюється наступними документами: ДБН 360-92**, ДБН «Склад та зміст містобудівного кадастру», Настановою з формування та супроводження містобудівного кадастру, Наказом Мінрегіону України від 14 серпня 2015 р. «Про затвердження Класифікатору класів об’єктів містобудівного кадастру». Ці документи занадто громіздкі і не по'вязані між собою. Крім того, при створенні МК необхідно враховувати інформаційну структуру ДЗК (насамперед, КВЦПЗ), а також інформаційну структуру топографічних об'єктів, яка визначена Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 9 березня 2000 р. №25 «Про класифікатор інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500».

Для полегшення подальшої роботи нами розроблена узагальнена інформаційна структуру МБК і відповідний класифікатор.

Класифікатор включає інформаційну структуру класів об'єктів, які відображаються на кресленні і перелік атрибутивної інформації до кожного з класів. Класи об'єктів мають мати назву, код і бути органічно зв'язані з кодами КВЦПЗД і кодами топографічних об'єктів.

В процесі виконання робіт це завдання реалізовано у вигляді файлової бази геоданих з внутрішнім розподілом на набори класів об’єктів за відповідними тематичними напрямами.

Створена інформаційна структура реалізована на програмних засобах системи ArcGIS.