ArcGIS допомагає покращувати освітній процес у школах

 Її навчальне середовище дозволяє українським школярам опанувати технології, за допомогою яких відбувається управління військами та бойовими діями, здобути та відпрацювати навички й уміння збору, опрацювання, узагальнення та концептуального представлення інформації, вдосконалити критичне мислення. Заснована на основі хмарних технологій організації кіберпростору ArcGIS OnLine, вона є унікальним навчальним продуктом, який дозволяє поєднувати елементи практично всіх шкільних навчальних дисциплін, а здобуті під час участі в «Кіберджурі» знання, вміння і досвід стануть у пригоді як у війську, так і в цивільному житті.

Пересвідчитись у цьому кореспондент АрміяInform мав змогу під час презентації інтегрованого уроку з історії, інформатики, географії та курсу «Захист України» в 11 класі, яку провела Національна академія педагогічних наук України спільно з мережевою ГО «Міжнародна академія геоінформатики». Тему заняття «Вплив історичних постатей на формування ідентичності народу в період становлення молодої української держави» було визначено в межах місяця кібербезпеки «Кіберджури» — 2023: «Життєвий шлях історичних постатей в українському кіберпросторі».

Основна ідея уроку полягала в демонстрації можливостей національно-патріотичного виховання в умовах інтегрованого підходу до навчання з використанням цифрової моделі планети Земля. Участь у його організації та проведенні взяли вчителі та учні Билбасівського опорного закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Слов’янської міської ради Донецької області на чолі з вчителькою історії, директоркою закладу Лілією Мелешко.

Відкриваючи захід, президент Національної академії педагогічних наук, доктор філософських наук Василь Кремінь наголосив на тому, що участь у «Кіберджурі» учнів та вчителів з Донбасу є дуже важливою, оскільки переконливо засвідчує твердий патріотизм та сталу українську ідентичність мешканців цього історичного регіону сходу нашої країни.

— У темі уроку про роль історичних постатей у формуванні ідентичності народу є надзвичайно глибокий смисл, вона дуже вдала, — наголосив він. — Мені подобається, що тут будуть зараз не представники столичної школи чи великого міста, а представники героїчного Донбасу, представники Слов’янська.

Цілком стандартний за часом 45-хвилинний урок в уже звичному під час коронавірусу та великої війни дистанційному форматі став завдяки «Кіберджурі» надзвичайно новаторським та самобутнім. Це проявилось в усьому — починаючи від визначення теми, постановки завдань і вибору епіграфа до застосованих методів навчання, форм організації роботи учнів, сучасних хмарних технологій організації кіберпростору та отриманих у підсумку висновків.

Проведене у його межах сміливе і дещо провокативне порівняння життєвих шляхів двох історичних постатей — історика та громадсько-політичного діяча Олександра Добровольського та політика Віктора Януковича — дало учням змогу проявити творчість та критичне мислення. Вони є такими само невід’ємними складниками Кіберджури, як і знання й уміння працювати із сучасними технологіями.

Саме на цьому аспекті надзвичайно вдалого поєднання національно-патріотичного виховання з творчим підходом, критичним мисленням та новітніми інформаційно-програмними рішеннями акцентували увагу експерти, які взяли участь в обговоренні уроку. На важливості інформаційно-технологічного середовища наголосив, зокрема, кандидат технічних наук, віцепрезидент мережевої ГО «Міжнародної академії геоінформатики» Іван Галенко:

— Інформаційне середовище ArcGIS OnLine — це те середовище, яке є базовим для багатьох процесів як у цивільному житті, так і у військовій сфері. І діти надзвичайно успішно в ньому працювали, — підкреслив він, звернувши також увагу на те, що надзвичайно важливим аспектом «Кіберджури» є міжпоколіннєва взаємодія і спільна командна робота вчителів та учнів.

— У нас сьогодні була фактично подія у сфері національної безпеки і оборони України. Сьогодні ми бачили командну роботу різних поколінь — вчителів і школярів. Сучасна російська імперія вклала мільярди доларів у те, щоб зруйнувати в Україні взаємодію між структурами, поколіннями тощо. Її метою була дезінтеграція, дезорієнтація, денаціоналізація українців та знищення держави України, — зауважив Іван Галенко.

Натомість налагодження взаємодії та співпраці між українцями в усіх сферах і на всіх рівнях сприятиме збереженню, утвердженню і трансляції в майбутнє як української національної ідентичності, так і держави Україна.

На важливості розвитку в учнів критичного мислення акцентував увагу експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара, який розповів, що застосовує практично такі само методи під час проведення власних аналітичних досліджень.

— Мені здається, це надзвичайно важлива, базова річ, яка відрізняє нас від росіян. Створення сприятливих умов для вільного мислення, для критичного мислення — це найголовніша річ, і в нас на цьому модельному уроці така річ була, — висловив свою головну тезу Олександр Хара.

Цінні спостереження щодо наукової, методичної та національно-патріотичної складової уроку висловили також інші присутні експерти.

Презентація інтегрованого уроку в межах «Кіберджури» вкотре продемонструвала надзвичайно високий потенціал та перспективність цієї командно-штабної гри для розвитку критичного мислення школярів, національно-патріотичного виховання, опанування новітніх інформаційних технологій та, не в останню чергу, підготовки для цивільного життя та Збройних Сил України висококваліфікованих фахівців за сучасними високотехнологічними спеціальностями.

 

Джерело: https://armyinform.com.ua/2023/10/30/yak-kiberdzhura-dopomagaye-pokrashhuvaty-osvitnij-proczes-u-shkolah/ 

Автор: 

Кореспондент АрміяInform