Посібник для громад від проекту USAID

      З ухваленням Закону України від 17.06.2020 № 711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», який набрав чинності 24 липня 2021 року, територіальні громади отримали новий інструмент управління територією – комплексний план просторового розвитку території територіальної громади, що є одночасно і містобудівною документацією на місцевому рівні, і документацією із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

 

    Щоб допомогти органам місцевого самоврядування ефективно організувати свою роботу щодо комплексного просторового планування, Програма USAID АГРО реалізувала пілотний проєкт «Впровадження вимог Закону України №711-ІХ від 17.06.20 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»» та підтримала розробку комплексних планів Роганської та Пісочинської територіальних громад Харківського району Харківської області. Виконавцем пілотного проєкту стала TОВ «БломІнфо-Юкрейн». В результаті цього пілотного проєкту розроблено цей Посібник, який є підґрунтям якісного розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні. Він описує послідовні кроки, заходи, плани та процедури, яких необхідно дотримуватись при розробленні комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. Основна мета цього Посібника – поінформувати представників органів місцевого самоврядування про вигоди Комплексного плану, надати їм рекомендації з проведення основних організаційних заходів з розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади та допомогти представникам органів місцевого самоврядування стати «якісними» замовниками робіт та послуг.

 КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ — 

  •  документ, що регулює питання розподілу, використання та охорони земель усіх форм власності;
  •  основа для інвестицій у будівництво, використання територій, реалізації 1 проєктів громади;
  •  можливість врахування інтересів усіх верств населення 2 громади.

     Слід зазначити, що одним з важливих рішень, які потрібно прийняти замовнику, є джерела фінансування робіт з розроблення Комплексного плану.

     Серед основних джерел можна визначити: 1)бюджет громади; 2)внутрішніх та зовнішніх інвесторів; 3)проєкти міжнародної технічної допомоги; 4)державні та регіональні програми; 5)субвенцію. Потрібно враховувати, що розроблення Комплексного плану можливо здійснювати за рахунок не одного джерела фінансування. Розроблення Комплексного плану можливо фінансувати частково з різних джерел. Так, внутрішніх та зовнішніх інвесторів можна залучати до фінансування робіт з формування земельних ділянок, з розроблення детальних планів території. Крім того, вони зацікавлені в швидкому розробленні комплексних планів у разі, якщо: буде реалізована можливість зміни цільового призначення земельних ділянок або можливість будівництва об’єктів їхніх інтересів. І завдання органу місцевого самоврядування – поєднати з користю для громади побажання інвесторів з баченням громади комплексного розвитку своєї території. Для залучення проєктів міжнародної технічної допомоги слід постійно відстежувати оголошення на ресурсах https://gurt.org.ua/ та https://www.prostir.ua/, брати участь та залучати інвестиції в свою громаду. За рахунок державних та регіональних програм можна профінансувати роботи з, наприклад, визначення меж та режимів екологічних об’єктів та їхніх охоронних зон, визначення меж та режимів об’єктів культурної спадщини та їхніх охоронних зон, інвентаризації земель, розробки та реалізації робочих проєктів з охорони земель тощо. Публікація рішення про розроблення Комплексного плану Відомості про державні та регіональні інтереси, інтереси суміжних громад Створення Робочої групи, затвердження її складу, положення та порядку прийняття рішення Пропозиції громадськості щодо розроблення Комплексного плану не більше 15 робочих днів від дати отримання запиту прийом пропозицій до участі і Робочій групі протягом 10 робочих днів реєстрація пропозицій протягом не менше як 15 робочих днів 21 Для надання місцевим бюджетам субвенцій з державного бюджету Кабінет Міністрів України постановою від 28.07.2021 № 853 затвердив «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад». Відповідно до п. 5 зазначеної постанови, умовами надання субвенції є: прийняття відповідною сільською, селищною, міською радою або військовоцивільною адміністрацією населеного пункту в разі її утворення рішення щодо розроблення комплексного плану; затвердження у встановленому порядку завдання на розроблення комплексного плану; наявність актуалізованої картографічної основи в цифровій формі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 для розроблення комплексного плану згідно із завданням на його розроблення; співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, послуг з розроблення комплексного плану в обсязі, що перевищує розрахований граничний розмір субвенції відповідного бюджету місцевого самоврядування; забезпечення фінансування послуг з експертизи містобудівної документації комплексного плану за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Слід звернути увагу, що ТГ, які претендують на отримання субвенції, повинні мати актуалізовану картографічну основу на всю територію розроблення Комплексного плану. Граничний розмір субвенції визначається за формулою: Граничний розмір = 3,19 тис. грн.* площа території ТГ в км2 Відповідно до додатків 3 та 6 до Закону України від 02.12.2021 № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text), на субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (код програмної класифікації видатків 2761230) на 2022 рік виділено 187 650,00 тис. грн.

Що стосується місцевого бюджету, то плануючи виділення коштів на розроблення комплексного плану, незабувайте, що має бути розроблена відповідна програма фінансування, як має включати всі етапи розроблення від підготовки картографічної основи (більш детально в Практичному посібнику «Картографічна основа комплексного плану») та збору вихідних даних до проходження погоджувальних процедур.