Конференції «Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку»

Серединін Євгеній Самойлович,
президент ПрАТ «ЕСОММ Со»
Стадников Володимир Васильович,
член президії Громадської спілки
«Українське товариство геодезії і картографії»,
директор Науково-виробничого
підприємства «Високі технології»,
ТОВ, к.т.н., доцент кафедри
землеустрою та кадастру ОДАБА

« На сьогоднішній день геоінформатика стала сполучною ланкою між багатьма науковими дисциплінами: геодезія, картографія, архітектурою, землевпорядкуванням, програмуванням, інформатикою, дизайном, комп'ютерними технологіями, телекомунікаціями та іншими дисциплінами.

На наших очах відбулися стрімкі зміни в принципах і технологіях роботи з географічною інформацією.

Геоінформатика являєтеся основою для реалізації ряду комплексних рішень, технологій, що дозволили якісно підняти рівень інформованості для прийняття раціональних рішень органів управління та господарювання на різних рівнях (громадянин, мале підприємство, промислове підприємства, населений пункт, район, регіон, держава).

Геоінформатика дозволила не тільки систематизувати величезні обсяги інформації по різним територіальним об'єктам (будівля, квартал, вулиця, населений пункт, район, регіон, держава), а й надала можливості для аналізу інформації та для моделювання різних ситуацій.

У роботі конференції беруть участь кращі вчені, фахівці та студенти України, які реалізують на практиці можливості геоінформаційних технологій в геодезії, містобудуванні, землевпорядкуванні, експлуатації великих промислових підприємств, навчальному процесі, військовій справі, картографії, створенні тематичних web-ресурсів та інших напрямках.

Особливу увагу організаторами приділено залученню для участі в конференції фахівців суміжних напрямків.

Виріс якісний рівень учасників.

Робота наукової ради та активістів конференції дозволить виробити рекомендації тактичного і стратегічного характеру для розвитку геоінформатики в Україні.

Бажаю всім учасникам конференції отримати новий позитивний заряд енергії для впровадження геоінформаційних технологій.

Можливості геоінформатики – наш стратегічний ресурс! »

Ковров Анатолій Володимирович
ректор Одеської державної
академії будівництва та архітектури,
к.т.н., професор

« В Одеської державної академії будівництва та архітектури пройшла III Всеукраїнська наукова конференція «Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку». Особливу роль в конференції відведено викладанню основ геоінформаційних технологій для багатьох суміжних спеціальностей.

На сьогоднішній день геоінформатика стала сполучною ланкою між багатьма науковими напрямками: геодезією, картографією, архітектурою, землевпорядкуванням, дизайном, комп'ютерними технологіями, телекомунікаціями та іншими дисциплінами.

Висловлюю свою подяку за клопітку роботу організаторам науково-практичної конференції - ТОВ «ЕСОММ Со» (м. Київ), ТОВ «Есрай Україна», науково-виробничому підприємству «Високі технології», ТОВ (м. Одеса).

Завдяки передачі в 2014 році комплекту з 31 ліцензії програмного забезпечення компанії Esri стала можливою організація викладання багатьох предметів в області геоінформаційних технологій.

Окрему подяку з цього приводу хочу висловити генеральному директору «ЕСРАЙ УКРАЇНА», дистриб'ютор корпорації Esri (США) Євгену Середініну.

Особливу увагу організаторами приділено залученню для участі в конференції молоді.

У роботі конференції беруть участь студенти старших курсів та аспіранти не тільки нашої академії, а й представники інших навчальних закладів України. »

Ігор Севірович Тревого
президент Українського товариства
геодезії і картографії,
заслужений працівник освіти України,
д.т.н., професор

« Найважливіші напрями діяльності Українського товариства геодезії і картографії – підвищення престижу і професійний захист геодезичної галузі, ефективна співпраця з урядовими установами країни, сприяння науково-технічному прогресу в сфері геодезії, фотограмметрії, геоінформатики, картографії та кадастру.

Товариство активно розширює міжнародну співпрацю із закордонними громадськими організаціями, товариствами, спілками, асоціаціями, редакційними колегіями фахових журналів, з навчальними, науковими та виробничими закладами. В 2017 року товариство прийнято до Асоціації геодезистів Європи – CLGE.

Вважаю, що головна мета проведення конференції полягає в обміні передовим досвідом і знаннями в сфері геодезії, фотограмметрії, геоінформатики, картографії та кадастру.

Сподіваюся, що отримані результати будуть корисні всім учасникам, а запропоновані рекомендації дійсно знайдуть своє застосування в практичній діяльності.

Бажаю всім учасникам і організаторам конференції плідної роботи, конструктивного діалогу та ефективної взаємодії! »